Slide background Slide thumbnail

Üretim

Limak Enerji, ülkemizin orta ve uzun vadeli enerji arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, kaynak çeşitliliğine dayalı enerji üretimi yatırımları yapmakta ve uzun vadeli iş planları çerçevesinde 5.000 MW kurulu güç hedefine doğru ilerlemektedir. 

Bu çerçevede, arz güvenliğinin sağlanmasında büyük öneme sahip yenilenebilir enerji alanında büyük üretim kapasiteli HES yatırımları mevcuttur. 

Limak Enerji’nin işletmede olan Alkumru, Uzunçayır, Seyrantepe, Pembelik, Tatar, Çal, Kargı ve Kirazlık hidroelektrik santralleri ile grubun işletme ve inşa halindeki toplam HES kurulu gücü yaklaşık 850 MW, toplam yıllık elektrik üretim kapasitesi ise yaklaşık 2.7 milyar kWh’dır. 


Yurt içi ve yurt dışındaki enerji ihaleleri ile yakından ilgilenmekte, kaynak çeşitliliğini artırmak amacıyla, rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarına da önem vermektedir. Limak Enerji’nin birçok bölgede rüzgar ve güneş enerjisi lisans başvuruları, lisanslama çalışmaları için saha ölçümleri ve ilgili faaliyetleri devam etmektedir. 

Bu kapsamda 13,1 MW üretim kapasiteli Gönen GES 2018 yılında işletmeye alınmış olup yatırımı amaçlı 5 MW kapasiteli Konya APA ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. 

Mevcut yenilenebilir kaynaklı projeler tamamlandığında, Limak Enerji’nin HES kurulu gücü yaklaşık 900 MW, yenilenebilir enerji kurulu gücü ise 930 MW olacaktır. 

Üretimdeki emre amadeliği daha güçlü hale getirmek için 2013 yılında Türkiye’nin ilk doğal gaz çevrim santrali olan 1.220 MW kurulu gücündeki Hamitabat Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’ni portföyüne katan Limak Enerji, bu önemli tesiste santral verimliliğini en yüksek düzeye çıkaracak yatırım çalışmalarına hızla başlamıştır. 

Kaynak çeşitliliği hedefinin önemli bir ayağını da linyit ve ithal kömür santralleri oluşturmaktadır. Bu kapsamda 2014 yılının sonunda toplam kurulu gücü 1.065 MW olan Kemerköy ve Yeniköy termik santralleri Limak-IC İçtaş Ortaklığı tarafından devralınmıştır. Limak Enerji, bu yatırıma ek olarak, baz yük ihtiyacını karşılayacak yeni lisans geliştirme ve satın alma fırsatlarını değerlendirmeye devam etmektedir. 


Santrallerin Limak hissesine düşen üretimi, 2013’de 1,3 milyar kWh iken, 2014’de 1,9 milyar kWh’e, 2015’de 2,4 milyar kWh’e, 2016’da ise 5 milyar kWh’e ulaşmıştır. Alkumru ve Kirazlık hidroelektrik santrallerinde 2016’da 933.6 milyon kWh ve 169.6 milyon kWh’le, işletmedeki 7 HES’in yıllık üretim toplamında ise yine 2016’da 2 milyar kWh’le yeni yıllık üretim rekorlarına ulaşılmıştır.

İşletmedeki Hidroelektrik Santralleri

İşletmedeki Doğal Gaz Santralleri

İşletmedeki Termik Santraller

İşletmedeki Güneş Enerji Santralleri
Isparta Güneş Enerji Santrali

İşletmedeki Jeotermal Enerji Santralleri
Buharkent Jeotermal Santrali

Yapım ve Planlama Aşamasındaki Santraller


Copyright © 2015 Limak Holding. Tüm hakları saklıdır.
Limak Yatırım bir Limak Şirketler Grubu üyesidir.